Pályázatok

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Horizont Beach Kft.

A KÉPZÉSEK ELNEVEZÉSE ÉS CÉLJA:

1. Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2023.09.01-2023.10.31
Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

2. Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.11.02-2024.01.31
Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése

1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:

 • Személyiségtípusok
 • Extrovertált és introvertált viselkedés
 • Asszertív magatartások, magatartásminták

2. Kommunikációs ismeretek

 • Kommunikációs alapismeretek
 • Kommunikációs stílus
 • Verbális és non-verbális kommunikáció

3. Tárgyalástechnika

 • Kommunikáció és tárgyalástechnika
 • Személyközi tárgyalások, interjú technikák
 • Viselkedés, öltözködés

4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment

 • A konfliktusok típusai
 • Konfliktuskezelési módok
 • Konfliktuskezelési módok és technikák
 • Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban
 • Stresszmenedzsment

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
7,48 millió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
70%

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 10151/36/00202